Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

» Bir tarafta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria AVM No:127 2.Bodrum Kat İç Kapı No:B2-02 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Euromedya Web Tasarım Firması ile Kamelya Kozmetik arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

Madde 2 – KONU

» İşbu sözleşme Kamelya Kozmeti'in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının Euromedya Web Tasarım Firması tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

» Kamelya Kozmetik, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Kamelya Kozmetik'in gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Euromedya sorumlu tutulamaz. » Kamelya Kozmetik, Euromedya WEB TASARIM tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının EUROMEDYA WEB TASARIM'a ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. » Kamelya Kozmetik, web sitesini üçüncü sahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. » Kamelya Kozmetik, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Kamelya Kozmetik, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda EUROMEDYA WEB TASARIM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. » Kamelya Kozmetik, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu EUROMEDYA WEB TASARIM’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. » Kamelya Kozmetik, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda EUROMEDYA WEB TASARIM Kamelya Kozmetik'in almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. » Kamelya Kozmetik, Web Sitesi’nin en altında bulunan EUROMEDYA WEB TASARIM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. » Kamelya Kozmetik, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

Madde 4 – EUROMEDYA WEB TASARIM'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

» EUROMEDYA WEB TASARIM, sözleşme süresince Kamelya Kozmetik web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder. » EUROMEDYA WEB TASARIM, Kamelya Kozmetik'in talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder. » Web Sitesi sadece EUROMEDYA WEB TASARIM’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. Kamelya Kozmetik istediği başka bir sunucuda web sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. EUROMEDYA WEB TASARIM, Kamelya Kozmetik  Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez. » EUROMEDYA WEB TASARIM, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının Kamelya Kozmetik'e ait olduğunu kabul eder. » EUROMEDYA WEB TASARIM, Domain hizmetinin Kamelya Kozmetik tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir. » Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

Madde 5 – HİZMET

» EUROMEDYA WEB TASARIM tarafından Kamelya Kozmetik aksi belirtilmemişse 1 Adet Domain, 1 Adet Hosting ve 10 Adet E-Posta tahsis edilmektedir. » Kamelya Kozmetik Web Sitesi hizmeti alırken, EUROMEDYA  WEB TASARIM sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır. » Hazır Web Site Paketlerinde ve Yönetim Panelli Özel Yapılan Web Sitelerinde içerikler Kamelya Kozmetik tarafından web sitesine eklenir. » Yönetim Paneli bulunmayan statik web sitelerinde içerikler EUROMEDYA  WEB TASARIM tarafından bir ücret mukabilinde web sitesine eklenir.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ

» Bu sözleşme, Kamelya Kozmetik EUROMEDYA  WEB TASARIM sitesi üzerinden Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve Kamelya Kozmetik'in seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti Kamelya Kozmetik tarafından EUROMEDYA  WEB TASARIM hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER

» Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti fiyat teklifi olarak e-posta ile gönderilir. Özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında Kamelya Kozmetik sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

» Kamelya Kozmetik, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. » Kamelya Kozmetik'in web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde EUROMEDYA  WEB TASARIM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler Kamelya Kozmetik iade edilmeyecektir. » EUROMEDYA  WEB TASARIM, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, Kamelya Kozmetik tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir..

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

» İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.